آنتی اسکلانت و کاربرد آن در آب شیرین کن

اشتراک با دیگران:

در اینجا میخواهیم به کاربرد آنتی اسکلانت در آب شیرین کن بپردازیم

آنتی اسکلانت یامواد ضدرسوب ممبران جهت جلوگیری از رسوب گذاری آب بر روی سطح غشاءممبران به آب ورودی به سیستم دستگاه آب شیرین کنتزریق میشود.به عبارتی دیگر با کارکرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی به دلیل وجودنمک های محلول در آب ورودیROمحل های عبور آب از غشاءدچار گرفتگی شده وپدیدهscailingبه وجود می آید.ازجمله موادی که روی غشاء رسوب می کنند.می توان کربنات کلسیم،سولفات کلسیم،سولفات باریم،سولفات استرونیوم اشاره کرد.جهت جلوگیری این رسوبات بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم ROمیزان دوز مناسبی آنتی اسکلانت تزریق می شود.آنتی اسکلانت ها علاوه بر کاهش رسوبات و برخورداری از ممانعت کنندگی بالادر رسوب گذاری می بایست با ممبران دستگاهROنیز سازگاری داشته باشند.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!