ضرورت استفاده ازآب شیرین کن کشاورزی

اشتراک با دیگران:

در اینجا میخواهیم علل ولزومات استفاده ازآب شیرین کن در کشاورزی را بررسی کنیم

از آنجا که فرایند کشاورزی به مقدار زیادی آب نیاز دارد آب مورد استفاده بایستی از سختی پایینی برخوردار باشد تا محصولات تازه کشاورزی به عمل آید حال اگر کیفیت آب مورد نظر مطلوب نباشد غلات و میوه و سزیجات و....به مشکل عموما به زرد شدن محصول یا عدم رشد موفقیت آمیز منجر می شود به غیر از رشد تولید کیفیت و پایداری محصول از سیستم اسمز معکوس کشاورزی برای تزریق کود های شیمیایی کشت هیدروپونیک و مه پاش می شود.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!