عمده ترین کاربرد های آب شیرین کن درصنعت وکشاورزی

اشتراک با دیگران:

در این مقاله قصد داریم به عمده ترین کاربرد های آب شیرین کن بپردازیم

1-هیدروپونیک:یکی از متداول ترین کاربردهای دستگاه آب شیرین کن کشاورزی استفاده در روش های هیدروپونیک به منظور ایجاد محلول های غذایی هیدروپونیک است این آب خروجی از دستگاه آب شیرین کن کشاورزی بخش بسیار بزرگی ازیون هارا درمنبع اولیه آب حذف می کند ROبسیار پر انرژی است و همچنین از حجم زیادی آب استفاده می کندفقط حدودیک دوم ازورودی آب به عنوان آب تولید شدهROدرفرآیند مورداستفاده قرار می گیرد درحالی که بقیه به عنوان یک محلول غلیظ تر از دستگاه از دستگاه خارج می شود 2-تنظیمPH:سیستم اسمز معکوس کشاورزی می تواند سرمایه گذاری خوبی برای کشاورزان باشد.3-آب قابل استفاده باECپایین:از دیگر موارد استفاده دستگاه آب شیرین کن کشاورزی تولیدآب باECپایین با کیفیت برای کاشت گوجه وخیارو سبزی و لیمو ترش و درختان میوه است


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!