تاثیر تصفیه آب در TDS

اشتراک با دیگران:

مقدار مواد جامد محلول در آب از قبیل مواد آلی و معدنی و هر نوع ماده دیگر با فاکتوری به نام TDS یا total dissolved solids سنجیده میشود. ترکیبات جامد موجود در آب شامل کلسیم، منیزیم، کربنات هیدروژن، سولفات نیترات و سایر مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین می باشد که وجود آنها در آب در نهایت منجر به تغییر کیفیت و شفافیت آب می گردد. تاثیر تصفیه آب در TDS یکی از موارد بسیار مهمی می باشد که در روش های مختلف تلاش می شود تا حد امکان این فاکتور کاهش پیدا کند. به عنوان مثال در روش هایی از قبیل اسمز معکوس یا قدرت کاهش TDS تا 50 ppm یا استفاده از تجهیزاتی مانند نانو فیلتراسیون واولترافیلتراسیون تلاش میشود تا حجم بالایی از این مواد جامد محلول در آب کاهش پیدا نموده و در نهایت منجر به کاهش TDS می گردد و آب کیفیت لازم را برای مصارف کشاورزی و صنعتی را پیدا می کند.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!