خط مشی شرکت

اشتراک با دیگران:

خط مشی و سیاست های شرکت فنی و مهندسی تصفیه گستر جنوب

شرکت فنی و مهندسی تصفیه گستر جنوب با انگيزه ورود به عرصه سازندگی كشور ‏فعاليت خود را آغاز نموده است و با اتكا به قدرت لایزال خداوندی و مهندسين و پرسنل مجرب و كارآزموده خود و با استفاده از توانمندي های گسترده موجود در سطح كشور، درخصوص اجرای انواع پروژه ساخت آب شیرین کن های صنعتی، کشاورزی نقش فعال و رو به گسترشي را در داخل كشور ایفا نماید. مدیریت این شرکت خود را متعهد و ملـزم به پیروی از اصول اساسی و حرفه ای در محیط¬های شغلی می داند که برخی از مهمترین آن به شرح ذیل است:

  • بهبود مستمر فعاليت های اجرائي به منظورجلب رضایت كارفرمایان
  • افزایش توان فني ، تجهيزاتي و ماشين آلاتی
  • ارتقاء دانش فني مهندسين محاسباتی، اجرائي و افزایش سطح آموزشي تمامی كاركنان
  • انتخاب و بکارگيري نيروهاي شايسته به عنوان سرمايه اصلي مادي و معنوي
  • استفاده بهينه در راستاي بهبود مستمر از منابع انساني، تجهيزات، تأسيسات و ماشين‌آلات
  • برنامه‌ريزي و اقدام مناسب در جهت پيشگيري از مخاطرات در تمامی سطوح

هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!