TDSچیست؟

اشتراک با دیگران:

TDS یا مجموع کل مواد آلی و غیرآلی محلول در آب یکی از مهم ترین فاکتورها در استانداردسازی کیفیت مطلوب آب شرب می باشد. زیاد یا کم بودن مقدار TDS در آب اثراتی را در سلامتی بدن انسان بوجود می آورد.مواد جامد معلق در آب شامل مواد آلی و غیرآلی یا معدنی می باشند که مقدار زیاد آنها هر واحد آب در نهایت منجر به کاهش کیفیت آب می شود. Total Dissolved Solid که به اختصار TDS نامیده میشوند، به مجموع تمام مواد جامد معلق در آب گفته میشود که کلیه مواد آلی و غیرآلی را شامل خواهد شد. وجود بیش از اندازه این مواد در آب تاثیر نامطلوبی بر کیفیت آن ایجاد نموده و بو و طعم و رنگ آن را تغییر خواهد داد. بر اساس استانداردهای بین المللی واحد اندازه گیری سختی کل آب ppm یا میلی گرم در لیتر می باشد. لازم به ذکر است که مقدار TDS استاندارد در آب آشامیدنی باید در بازه 20 تا 90 ppm باشد و افزایش یا کاهش مقدار آن از بازه فوق مشکلات متعددی را برای سلامت انسان به همراه خواهد داشت. و به همین منظور در فرآیندهای تصفیه آب و با تجهیزات متعدد سعی در نرمال سازی مقدار آن میشود.بر اساس یافته های پزشکی مقدار سختی کل آب تاثیر مستقیم بر سلامت فرد داشته و لازم است به روش های مختلف سعی در استانداردسازی این فاکتور در آب های شرب گردد. جالب است بدانید که مقدار TDS آب شیراز 300 تا 750 ppm می باشد و این در حالیست که نباید از بازه 20 تا 90 ppm تجاوز کند. مقدار بیش از حد مجاز TDS به مرور منجر به افزایش غلظت خون در افراد و بروز بیماری های قلبی و عروقی می گردد. علاوه براین، در برخی از مواقع با تصفیه بیش از حد آب و کاهش TDS به کمتر از مقدار مجاز، طعم آب بخاطر کاهش مواد معدنی و املاح تلخ میشود. کمبود املاح در آب به مرور منجر به ایجاد سیگنال های عصبی از سوی کلیه شده و مشکلات متعددی را برای فرد ایجاد می کند. لذا بهتر است قبل از نوشیدن آب حتما مقدار TDS را اندازه گیری نموده و از دستگاه های تصفیه آب استاندارد استفاده نمایید. متاسفانه برخی از دستگاه های تصفیه استانداردها را رعایت نکرده و مقدار سختی کل آب را تا حد زیادی کاهش می دهد و بالعکس.


هنوز هیچ دیدگاهی درج نشده است. شما اولین باشید!